Studion

Frank Mangs Center har en modern tv-studio i övrevåningen på tröskhuset. Här produceras bland annat Kristinestads lokal-tv och program åt satelitkanalen Sat-7 Pars i mellanöstern. Utöver produkter för TV har vi också specialutrustning för att producera exempelvis reklam- eller musikvideon.

Här kan du se en företags-presentationsvideo producerad av FMC:
Företagsvideo

Ansvarig producent:
Alexander Store
alexander@frankmangscenter.fi
+358401994789

Frank Mangs Center INTRO 2012: