Frank Mangs Center rf

Frank Mangs Center r.f. är en kristen förening som grundades våren 2002. Föreningens syfte är att väcka intresse för den 1897 i Närpes födde och 1994 i Karlstad avlidne förkunnaren och författaren Frank Mangs liv, författarskap och teologiska tänkande som gjorde honom känd som framgångsrik väckelsepredikant i Norden och USA.

Föreningen verkar i ekumenisk anda och vill nå sökande människor i vår tid. Den ordnar olika slags kristna evenemang, samarbetar med andra kristna, ideella och kulturella organisationer samt med statliga och kommunala organ. Föreningen har idag ca 250 medlemmar från olika länder, de flesta från Finland och Sverige. Om du vill vara med och stöda vår verksamhet och ta del av det som händer kan du ansöka om att bli medlem i föreningen, medlemsavgiften är 15 euro i året. Om du vill bidra med ideer eller annat klicka på Kontakt uppe på sidan.

"Min bön och mitt hopp är att Gud genom denna fond ska nå längre än vad jag någonsin nådde. Och att den genom sin verksamhet skall få bli det instrument Livet Herre kan bruka till frälsning och förnyelse för både dem som tror och de som inte tror"

(Bönen av Frank Mangs är från 1985 då Mangsfonden i Sverige grudades. Mangsfondens ordf. Jonas Brandström förmedlade den i samband med invigningen av Mangsgården 26.6.2003. Mangsfondens intentioner överfördes samtidigt till Frank Mangs Center.)