Näkemyksemme

Frank Mangsin oman rukouksen ja rukousvasteen tulisi tukea näkemystämme hänen erinomaisen perintönsä haltijoina, jonka Frank Mangs jätti jälkeensä sekä kirjallisuudessa, saarnaamisessa ja elpymismuodossa.

Bön

Suomeksi: “Rukoukseni ja toiveeni on, että Jumala tämän rahaston kautta tavoittaisi enemmän ihmisiä kuin mitä minä olen tavoittanut. Ja että sen toiminta olisi väline, jota Elämän Herra voi käyttää niin uskovien kuin ei-uskovien ihmisten pelastamiseksi ja uudistumiseksi.”