Frank Mangs

FRANK MANGS – PREDIKANT OCH FÖRFATTARE MED LIVSSMÄRTA SOM DRIVKRAFT.

Det finns mycket att säga om denne 1900-talets stora predikant. Han var aktiv från 1916 till 1992 och berörde tiotusentals, kanske upp till hundratusentals människor i Norden och USA. En av orsakerna till hans stora genomslagskraft var nog att han vågade erkänna sin egen svaghet och sitt beroende av Gud. Han hade en medkänsla för människor i nöd och ägnade sitt liv åt att hjälpa dem till frälsning.

1. Bakgrund
2. Vägen till evangelist
3. Till Sverige
4. Sverigeåren
5. Oslo, Norge
6. USA
7. Finlands krigsår
8. De mörka åren
9. Själavårdaren
10. Böcker av Frank Mangs

Källor:

  • Frank Mangs: Högst personligt 1977, 1978 och 1980
  • Runar Eldebo: Den ensamma tron, en studie i Frank Mangs predikan.1997, Libris
  • Bertil Paulson: Frank Mangs i närbild, Harriers. 1984
  • Simo Talvitie: Mies Jumalan lähettämä. 1957. Kuva ja Sana
  • Tomas Sjödin: Den fallna manteln. En röst i sin tid - en utmaning i vår tid. 1995. Libris