Styrelsen

STYRELSEN 2017

 • Kurt-Erik Nordin, ordförande - ke.nordin@ntm.fi
 • Majvor Eklund, viceordförande - majvor.eklund@gmail.com

 • Anita Viik-Ingvesgård - anita.viiking@gmail.com

 • Kerstin Berg - kerstin.berg@narpes.fi
 • Marcus Jakobsson - marcus.jakobsson@evl.fi

 • Johan Eklöf - johan.eklof2015@gmail.com

 • Lars-Åke Hannus - lasse.hannus@gmail.com

ERSÄTTARE:

 • Daniel Norrback - daniel.norrback@evl.fi

 • Tom Ingvesgård - tom.ingvesgard@evl.fi

 • Rebecka Store - rebecka.store@gmail.com

FÖRTROENDEVALDA:

 • Verksamhetsledare: Alexander Store - alexander@frankmangscenter.fi

 • Sekreterare: Rebecka Store - info@frankmangscenter.fi

 • Bokförare: Robert Kanto - robert@kantosystems.fi