Foto: Alexander Store

Öppet forum med Lucas Snellman

« Tillbaka

Den 25.1.2016 besöktes FMC av Lucas Snellman, ledande sakkunnig i enheten för kommunikation vid Kyrkans Central för det Svenska Arbetet (KCSA). Snellman talade under temat "Kyrkans närvaro i olika medier".

Lucas Snellman, uppvuxen runt om i Svenskfinland, bland annat i Malax, jobbar för KCSA. KCSA står för Kyrkans Central för det Svenska Arbetet och ansvarar för radio- och tv-gudstjänster, kyrkliga tidningar och webbmedier såsom www.evl.fi och www.sacrista.evl.fi.
Under föredraget "Kyrkans närvaro i olika medier" presenterade Snellman nuläget inom kristna medier. “Utvecklingen går mot webben först” Förkunnade han och berättade om de olika medierna ungdomarna håller till på idag: twitter, instagram, snapchat osv.

Till KCSA's domän hör medierna:

- Kyrklig tidningstjänst

- Radio- och TV-tjänst

- Webb (www.evl.fi och www.sacrista.evl.fi), bloggar och sociala medier

I Finland har vi en speciell situation angående radioandakter, berättade Snellman. I Lagen om Rundradion Ab står det att “Yle skall tillhandahålla andaktsprogram”, vilket är mycket unikt för vårt land! Något motsvarande hittar man inte i våra grannland.
13,4 % av österbottningarna regelbundet på radions andaktsprogram. Snellman tror att radion kommer att leva kvar ännu en tid, men så småningom kommer den att ersättas av podcasts: inspelade program som man lyssnar till på webben när man själv vill via exempelvis sin smarttelefon.

KCSA står också bakom andliga TV-program. Exempelvis TV-gudstjänsterna som är ett samarbete mellan nio kristna kyrkor:

Ev.Luth.kyrkan i Finland, Finlands Svenska Adventkyrka, Finlands svenska baptistmission, Missionskyrkan i Finland, Frälsningsarmén, Katolska kyrkan i FInland, Finlands svenska metodistkyrka, Finlands ortodoxa kyrka och Finlands svenska pingstsamfund

Ett annat exempel på TV-program är Himlaliv som nu på våren sänder sitt 100:de avsnitt. Tittarantal per avsnitt är i medeltal 23 500, men har toppat i 50 000.

Siffror och statistik:

  • Personer under 40 år väljer bort papperstidningen, dem som väljer papper är pensionärerna (snittålder för bruk av papperstidning i Sverige är 67 år. Endast 6% av kunderna är under 40 år

  • 59% tycker att det hör till Svenska Yles public service uppdrag att tillhandahålla andakter och gudstjänster

  • Ungefär 25 000 lyssnar på radiogudstjänsten varje söndag
  • Radioandakterna har en rätt så trogen lyssnarskara, med sammanlagt 70 000 lyssnare/dygn