Edward HolmbergFoto: Alexander Store

Hur stöder män varandra inom församlingen?

« Tillbaka

Tankar från Edward Holmbergs karabrunch den 20.2.2016, under temat "Äkthet, ansvar, kärlek".

Edward Holmberg pratade om att vara äkta som man, och mannens ställning och uppdrag i församlingen. En del problematik finns i att församlingen i allmänhet består mest av kvinnor, medeltalet ligger på 61% kvinnor. Män behöver mål och utmaningar att ta itu med och att hitta målen är en av utmaningarna i församlingen idag. Män behöver också bli bättre på att öppna upp och gå in på djupet när det gäller både mental och fysisk hälsa. Kan vi visa styrka i det svaga?

Diskussion:
Hur kan vi skapa förutsättningar för att flera män ska tycka att församlingslivet är intressant?
Hur kan vi som män stödja varandra i både små och större grupper?


Hur kan vi förtydliga bilden av att Jesus inte bara är en “varm å go’ typ”, utan att han också välte bord med andlig vrede? Att han var en mångsidig, äkta man.