Foto: Alexander Store

Mannen i familjen och Guds rike

« Tillbaka

Jonas Björkstrand inledde årets första karabrunch 28.1 genom att tala om mannens roll i familjen och Guds rike, men också om hur det personligen har påverkat hans liv. En fruktsam diskussion fördes i slutet av seminariet. Klicka på bilden för att läsa mer.

Nästa karabrunch äger rum lördagen den 18.2 kl.11-13

Jonas Björkstrand från Koskö, Kvevlax inledde karabrunchen 28.11 med att prata om hur han hade växt upp i en trygg luthersk famlij men att det ändå var nånting som fattades. Jonas fick stå ut med mobbning i högstadie till gymnasieåldern och vände sig då till dataspel som började ta up mer och mer tid. När Jonas bildade familj var han inte mycket till far enligt sig själv, dataspelandet berövade uppmärksamheten både från Gud och familjen. Från och med denna del av historien började Jonas peka på mannens roll enligt Gud och Bibeln.

Jonas fick vara med om ett radikalt möte med Gud vid Missionskyrkan där han blev av med spelberoendet och började en resa som på sikt skulle föra ut honom på gator och torg för att predika Guds evangelium och be för sjuka. När Jonas kom hem från Missionskyrkan sa han till sin fru att hon har fått en ny man och hon fick erfara att det var sant.

Jonas förklarade vilken förändring som skedde i familjen när han fick vara både far och familjehuvud, hur hans fru fick ro i att ha en man som söker guds vilja och hur hans son rakt ut sa "Pappa jag tycker om dig mycket mer nu när du inte skjuter didär gröna gubbarna på datorn mera"

Flera goda poänger kom fram, bl.a att mannen och kvinnan båda är Guds avbild och har samma värde, men att vi samtidigt har olika funktioner som män och kvinnor vilket gör att vi också kompleterar varandra. Guds skapelseordning lyftes också fram och uppmaningen om att mannen som huvud i familjen skall älska sin hustru så som Jesus älskar församlingen. När mannen underordnar sig kristus och hustrun underordnar sig mannen får hela familjen välsignelse.

Nästa karabrunch äger rum Lördag 18.2 11:00 till ca 13:00. Alexander Store och Daniel Norrback berättar om människomöten från sin missionsresa i Sverige sommaren 2016