Evenemang

8Aug

Mangsveckan

Mangsveckan - Olof Edsinger och Erik Vikström
Tid
  • To 08 - Sö 11.08.2019
PlatsFrank Mangs Center
AdressKristinestadsvägen 884
TypAllmän
Mangsveckan 8-11 augusti 2019
"KORSETS VÄG OCH KORSETS KRAFT"

To 8.8
19.00 Kvällsmöte: "Det andliga läget idag." Erik Viktröm

Fr 9.8
13.30 Seminarium 1: Apostolisk kristendom I. Erik Vikström
16.00 Seminarium 2: Apostolisk kristendom I. Erik Vikström
17.30 Middag
19.00 Kvällsmöte: Jesus - Guds offerlamm. Olof Edsinger.

Lö 10.8
10.30 Seminarium 3: Korsets väg - om lidandet i det kristna livet." Olof Edsinger.
12.00 Lunch
13.30 Seminarium 4: Korsets kraft - om härligheten i det kristna livet. Olof Edsinger
16.00 Seminarium 5: Domen - evangeliets bortglömda dimension. Olof Edsinger
17.30 Middag
19.00 Kvällsmöte: Jesus - lejonet av Juda". Olof Edsinger

Sö 11.8
12.00 Högmässa i Närpes kyrka: Sanning och sken. Olof Edsinger predikan, Erik Vikström liturg.
13.30 Kyrklunch i Närpes församlingshem (anmälan före 6.8 tel 045-3461300 el. 040-7117692)
14.00 Samling "Åt en okänd Gud. Om Paulus i Athen." Erik Vikström.

Biskop emeritus Erik Vikström är född år 1941. Han är teologie doktor och författare till ett tiotal böcker, varav några herdabrev. Vikström var biskop för Borgå stift i 24 år. I yngre år var han en av initiativtagarna till Studentmissionen och var senare aktiv i den inomkyrkliga väckelserörelsen Luthersk Inremission (LIM). Han har också i två olika repriser varit Finska Missionssällskapets (FMS) missionär i Tanzania, där han verkat som lärare vid Makumira Theological College. Erik Vikström bor med hustrun Kerstin i Borgå. De har fyra barn, åtta barnbarn och tre barnbarnsbarn.

Olof Edsinger är född år 1976 och uppvuxen inom Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS). Han är teolog och författare, och har redan hunnit skriva ett dussintal böcker – de flesta på teman som knyter an till Bibeln och det kristna lärjungaskapet. Efter att under nio år ha arbetat som generalsekreterare för EFS:s barn- och ungdomsorganisation Salt, och tre år som ledarutvecklingskonsulent i NLM ung i Norge, är han sedan hösten 2017 generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen (SEA). Han bor utanför Uppsala, är gift med Mona och de har tre barn tillsammans.