Vision

Vår vision som förvaltare av det glödande arvet som Frank Mangs lämnade efter sig både i litteratur, förkunnelse och väckelsehistoria skall kunna stå bakom Frank Mangs egen bön och vara en del av hans bönesvar.