Frank Mangs Center rf

Frank Mangs Center r.f. är en kristen förening som grundades våren 2001. Föreningens syfte är att väcka intresse för den 1897 i Närpes födde och 1994 i Karlstad avlidne förkunnaren och författaren Frank Mangs liv, författarskap och teologiska tänkande som gjorde honom känd som framgångsrik väckelsepredikant i Norden och USA.

Föreningen verkar i ekumenisk anda och vill nå sökande människor i vår tid. Den ordnar olika slags kristna evenemang, samarbetar med andra kristna, ideella och kulturella organisationer samt med statliga och kommunala organ. Föreningen har idag över 500 medlemmar från världen över, de flesta från Finland och Sverige.

Man kan ansöka om medlemskap i föreningen genom att klicka på "kontakt" och fylla i sina uppgifter. Som medlem i föreningen stöder man den mission som vi utför, exempelvis genom våra Tv-produktioner som når miljontals tittare i mellanöstern genom kanalen Sat-7. Som medlem får man medlemsbrev per epost eller som brev där man kan följa med i det som föreningen antar sig. Medlemsavgiften är 15€ per år.

"Min bön och mitt hopp är att Gud genom denna fond ska nå längre än vad jag någonsin nådde. Och att den genom sin verksamhet skall få bli det instrument Livet Herre kan bruka till frälsning och förnyelse för både dem som tror och de som inte tror"

(Bönen av Frank Mangs är från 1985 då Mangsfonden i Sverige grudades. Mangsfondens ordf. Jonas Brandström förmedlade den i samband med invigningen av Mangsgården 26.6.2003. Mangsfondens intentioner överfördes samtidigt till Frank Mangs Center.)